CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CNC HÀ NỘI

HANOI CNC J.S.C

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN.

————————————————————————————

Phong cách CNC thể hiện triết lý, giá trị và nguyên tắc đạo đức trong quản lý và kinh doanh của công ty.

Mọi thành viên của công ty phải nhận thức được tầm quan trọng của những sự tin tưởng đó để hiện thực hóa triết lý và tầm nhìn doanh nghiệp.

Nói cách khác, phong cách CNC chứa đựng những nguyên tắc lãnh đạo trong đạo đức và hành động đối với các thành viên trong nước và quốc tế của tập đoàn CNC.

Với sự phát triển toàn cầu, số nhà cung cấp và khách hàng nước ngoài đã tăng một cách nhanh chóng và mọi người với những giá trị khác biệt đã trở thành một phần của doanh nghiệp.

Chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể phát triển thành 1 tập đoàn với sự phát triển riêng lẻ bằng các dịch vụ cung ứng liên tục và sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng được đánh giá bởi khách hàng.

Phong cách CNC được thiết lập cho mọi thành viên làm việc vì tập đoàn, CNC Group cùng nhau chia sẻ triết lý, giá trị và nguyên tắc đạo đức quản lý nhằm thiết lập triết lý doanh nghiệp và  đạt được tầm nhìn mục tiêu của chúng ta.

Phong cách CNC được thiết lập làm nguyên tắc lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu.

Phong cách CNC nêu rõ “tri ân với xã hội bằng những công nghệ phát triển hàng đầu và các sản phẩm sản xuất chất lượng cao” như là một nguyên tắc chính.

Đây là một mong muốn của chủ tịch công ty “tri ân với xã hội và với những điều tốt đẹp” điều này hình thành nên nền tảng trong mọi nỗ lực sản xuất của chúng ta.

Điều quan trọng trong việc đưa ra quyết định là suy nghĩ cẩn thận về việc áp dụng nguyện vọng cao quý này như thế nào.

Khi đã ghi nhớ nguyện vọng cao quý này, cần những nguyên tắc sau sẽ trở thành 7 nguyên tắc đạo đức của chúng ta.


Tin tức liên quan

1298 Lượt xem Xem thêm

Đối tác