More »

20/08/2020
Xem thêm

30/07/2020
Xem thêm

11/12/2019
Xem thêm

Đối tác

DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Mobile: 0981.19.19.96
Mail : toannq@cnchanoi.com
Nguyễn Quốc Toản
SALES DEPUTY MANAGER
Mobile: 0989.973.007
Mail : tiennd@cnchanoi.com.vn
Nguyễn Đắc Tiện
SALES DEPUTY MANAGER
Mobile: 0975.822.775
Mail : hieutq@cnchanoi.com.vn
Trần Quang Hiếu
SALES DEPUTY MANAGER
Mobile: 0339.895.912
Mail : hungnb@cnchanoi.com.vn
Nguyễn Bá Hùng