CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CNC HÀ NỘI

HANOI CNC J.S.C

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

———————————————————————————

"TÍN - TÂM - NHÂN -TINH"

CHỮ TÍN

CHỮ TÂM

CHỮ NHÂN

CHỮ TINH


Tin tức liên quan

510 Lượt xem Xem thêm

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0913.098.273

Mail    : khoinx@cnchanoi.com.vn

NGUYEN XUAN KHOI

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN