Lathe-CNC-06
xem: 248

Lathe-CNC-06

Giá: Liên hệ
Lathe-CNC-05
xem: 227

Lathe-CNC-05

Giá: Liên hệ
Lathe-CNC-04
xem: 213

Lathe-CNC-04

Giá: Liên hệ
Lathe-CNC-03
xem: 199

Lathe-CNC-03

Giá: Liên hệ
Lathe-CNC-02
xem: 173

Lathe-CNC-02

Giá: Liên hệ
Lathe-CNC-01
xem: 210

Lathe-CNC-01

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-06
xem: 190

Mill-CNC-06

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-05
xem: 168

Mill-CNC-05

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-04
xem: 163

Mill-CNC-04

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-03
xem: 142

Mill-CNC-03

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-02
xem: 220

Mill-CNC-02

Giá: Liên hệ
Mill-CNC-01
xem: 225

Mill-CNC-01

Giá: Liên hệ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0913.098.273

Mail    : khoinx@cnchanoi.com.vn

NGUYEN XUAN KHOI

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN