Mỏ hàn - SP29
xem: 30

Mỏ hàn - SP29

Giá: Liên hệ
Vòi hàn khí -SP28
xem: 24

Vòi hàn khí -SP28

Giá: Liên hệ
CONTACT TIP-SP26
xem: 25

CONTACT TIP-SP26

Giá: Liên hệ
Plasma torch consumables electrode-SP25
xem: 44

Plasma torch consumables electrode-SP25

Giá: Liên hệ
Spot welding tips-SP23
xem: 27

Spot welding tips-SP23

Giá: Liên hệ
QUE HÀN ĐIỂM -SP22
xem: 26

QUE HÀN ĐIỂM -SP22

Giá: Liên hệ
T12 951 soldering iron tip-SP21
xem: 30

T12 951 soldering iron tip-SP21

Giá: Liên hệ
ĐẦU QUE HÀN -SP20
xem: 26

ĐẦU QUE HÀN -SP20

Giá: Liên hệ
Electrode for spot welding machine-SP17
xem: 28

Electrode for spot welding machine-SP17

Giá: Liên hệ
Spot Welding Copper Cap Tips-SP16
xem: 26

Spot Welding Copper Cap Tips-SP16

Giá: Liên hệ
CO2 Welding Tips-SP15
xem: 28

CO2 Welding Tips-SP15

Giá: Liên hệ
Miller Electric Flat Spot Tip-SP12
xem: 22

Miller Electric Flat Spot Tip-SP12

Giá: Liên hệ
Automotive Resistance Spot Welding-SP10
xem: 26

Automotive Resistance Spot Welding-SP10

Giá: Liên hệ
Mig welding torch contact tip-SP6
xem: 32

Mig welding torch contact tip-SP6

Giá: Liên hệ
Resistance spot welding electrode-SP5
xem: 21

Resistance spot welding electrode-SP5

Giá: Liên hệ

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0913.098.273

Mail    : khoinx@cnchanoi.com.vn

NGUYEN XUAN KHOI

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN