CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CNC HÀ NỘI

TRẢI NGHIỆM & SO SÁNH SẢN PHẨM NANSIN

CNC HANOI J.S.C - NANSIN Co., LTD


—————————————————————————————————

 

 

 

 

 

Trân Trọng !

Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị CNC Hà Nội.

CNC HANOI J.S.C


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0913.098.273

Mail    : khoinx@cnchanoi.com.vn

NGUYEN XUAN KHOI

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN