Bơm truyền vận hành bằng không khí

Liên hệ VNĐ

Mã sản phẩm: PAOP/1

Xuất xứ: Groz Ấn Độ

Thông tin sản phẩm:

+ Áp suất: 100 PSI (7 BAR)Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien