Nhằm đánh giá năng lực và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ của công ty tháng 10 năm 2016 công ty CNC đã ký hợp đồng thiết kế máy móc và dây chuyền sản xuất cho công ty AI-Planning Nhật Bản.

                                                                      


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien