Hộp cần vặn và đầu khẩu TONE 1/4inch HS210 Hộp cần vặn và đầu khẩu TONE 1/4inch HS210

Hộp cần vặn và đầu khẩu TONE 1/4inch HS210


Hãng TONE|NHẬT BẢN. 

Hộp cần vặn và đầu khẩu HS210 hệ 1/4inch 

Gồm các sản phẩm: 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.Ảnh Sản Phẩm Tên Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm

Bộ đầu khẩu

2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14

 

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 033.98.95.912

Mail    : hungnb@cnchanoi.com.vn

NGUYEN BA HUNG