Đầu khẩu TONE 4D-10

Liên hệ VNĐ

Model  : 4D-10

Xuất xứ : TONE/Nhật Bản

Đầu siết: 3/4 inch(19.0mm)Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien