BẢNG THUỘC TÍNH BÁNH XE HÃNG NANSIN - NHẬT BẢN

 

  Nguyên liệu Độ cứng (HS)

Kháng nóng (oC)

Kháng lạnh (oC) Độ Êm Kháng nước Kháng axit Kháng kiềm Kháng ozone Kháng dầu
HR,RM,RL65・75,EM50・65 NR 85 80 -40  O O O
EM75,EMB,RL100・125 NR,BR 80 80 -40  O O O
VS,VN,VA,VH100,CBC,CNC NR,BR 65 100 -40 
VUH U 95 80 -40  O O
GNU100・125・150,SU-GNU Nylon TPU 92 80 -10  O
UM,GNU65・75 Nylon TPU 98 80 -10  O
NB,NL,NM,NH,SU-NB Nylon - 120 -10 
MBC,MHC Monomer+Nylon - 150 -10 
PH,PHC Nhựa phenol - 150 -40 
VM,VH50・60・75 SBR,NR 90 100 -40  O O
RLB NR,BR 80 80 -40  O O O
MM,BM NR,BR 70 100 -40  O
SUN,SUB NR,BR 65 100 -40  O O
TP40・50 PP,TPR 92 80 -40  O O O
NTB PP,TPU 90 80 -40  O
TB,TP,TR,TN,EM25・32・38 PP,TPR 65 80 -40  O O O
NHN,NHB Nylon chịu nhiệt 180 -10 
HG,NHG Nylon chịu nhiệt 130 -10 
VAH NR,BR 80 100 -40  O
VAE,VSE NR,BR 70 100 -40 
RME SBR 85 80 -40  O O O
AR NR,BR 60 60 -10 
VUN Nylon TPU 95 80 -10  O
NRB NR,BR 65 80  -30  O
NBN Nylon - 100  -10 
PSB,PSN Polyphenylene sulfide (PPS) - 180  -60 
VU TPU 92 80  -40   ∆  ✕ O
VUE TPU 92 80  -40   ∆  ✕ O

 

BẢNG THUỘC TÍNH NGUYÊN LIỆU

   NR SBR BR U TPR TPU
Chất liệu   Cao su thiên nhiên  Cao su tổng hợp Styren (C8H8)  Cao su tổng hợp Butadien (C4H6) Cao su tổng hợp Urethane (C3H7NO2)  Cao su dẻo chịu nhiệt (Silicone)  Nhựa dẻo chịu nhiệt Urethane

 

BẢNG TÍNH CHẤT SO SÁNH 

  O
  Không tốt Bình thường Tốt Rất Tốt

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0917.156.956

Mail    : namth@cnchanoi.com.vn

THE HAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0913.098.273

Mail    : khoinx@cnchanoi.com.vn

NGUYEN XUAN KHOI

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Mobile: 0983.333.366

Mail    : toannq@cnchanoi.com.vn

NGUYEN QUOC TOAN

SALES DEPUTY MANAGER

Mobile: 0989.973.007

Mail    : tiennd@cnchanoi.com.vn

NGUYEN DAC TIEN