CỜ LÊ VÒNG MIỆNG TONE CS-34 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG TONE CS-34

CỜ LÊ VÒNG MIỆNG TONE CS-34


Hãng TONE | NHẬT BẢN.

Cờ lê vòng miệng CS-34

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.                                                               

Mã Sản Phẩm Kích Thước 2 đầu miệng (mm)

Kích Thước (mm)

Trọng Lượng (g)
D1 D2 T1 T2 L
CS-34 34 X 34 69.5 50.0 12.0 19.0 453 841

Đối tác