Bộ tuốc nơ vít TONE 8 chiếc PGD8 Bộ tuốc nơ vít TONE 8 chiếc PGD8

Bộ tuốc nơ vít TONE 8 chiếc PGD8

Giá: Liên Hệ VNĐ
Mã sản phẩm PGMD-075 PGMD-100 PGMD-150 PGSD-M2 PGPD-001 PGPD-002 PGPD-003 PGSD-P2
Đầu chuẩn ( - ) 0.8 x 5.5 ( - ) 1.0 x 6.0 ( - ) 1.2 x 8.0 ( - ) 0.8 x 6.0 ( + ) No.1 ( + ) No.2 ( + ) No.3 ( + ) No.2
Chiều dài 75 100 150 25 75 100 150 25

 

Đối tác