Đồ gá kiểm tra sản phẩm

Liên hệ VNĐ

 

 Chúng tôi chế tạo và cung cấp các loại đồ gá kiểm tra sản phẩm với độ chính xác cao

Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien