Thiết bị trợ lực

VNĐModel Độ cao lắp
đặt thích hợp
Độ cao
 khi mở
Độ cao
khi đóng
Đổ Giải phóng
mặt bằng
Kích thước lỗ Kích thước
tấm KL
Kích thước
 tấm chân
Đường
 kính lỗ
NR-4CM 142 147 107 40 35 85x85
(105x105)
120x120 90 11
NR-6M 202 207 167 40 35 85x85
(105x105)
120x120 90 11

Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien