Dây chuyền tự động hóa đồng bộ

Liên Hệ VNĐHiện tại chúng tôi đã chế tạo và lắp đặt thành công dâu chuyền đẩy thân xe lắp đặt cho dây chuyền sơn thân xe tại khách hàng và được khách hàng đánh giá rất cao.

Để có thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi.

Hỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien