Bơm nhiên liệu quay

Liên hệ VNĐ

Tên sản phẩm: Bơm nhiên liệu quay

Xuất xứ: Groz Ấn Độ

Thông tin sản phẩm

+ Lưu lượng: 38 LPM

+ Bộ lọc: 15 gallons (50l)  - 50 gallons (205l) thùng

+ Nút, ống hútHỗ trợ trực tuyến

Deputy General Director 

Mobile: 0917.156.956

Email: namth@cnchanoi.com.vn

The Hai Nam

Deputy General Director

Mobile: 0913.098.273

Email: khoinx@cnchanoi.com.vn

Nguyen Xuan khoi

Deputy General Director

Mobile: 0983.333.366

Email: toannq@cnchanoi.com.vn

Nguyen Quoc Toan

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien